Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2003-03-19

Dynamisk vägning med checkweigher - utveckling och utvärdering av förbättrade metoder

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Bakgrund
Examensarbetet utförs vid riksmätplatsen för massa. Med utgångspunkt från denationella referensnormalerna är vår uppgift att föra vidare mätteknisk kompetens och spårbarhet till svensk industri och till samhället i övrigt. Det betyder i praktiken att vi kalibrerar och provar mätutrustning, anordnar utbildningar och hjälper industrin att lösa mättekniska problem. För detta har vi avancerade mätutrustningar och mätmiljöer i kombination med kvalificerad och erfaren personal.

Dynamisk vägning, dvs. vägning där mätobjekt och/eller våg befinner sig i rörelse är ett område av stor teknisk och ekonomisk betydelse. En checkweigher eller kontrollvåg (se bild nedan) används för att kontrollera att önskade toleranser med avseende på vikt upprätthålls i produktionsprocesser.

Då objekten passerar över lastbäraren ger den kraftmätande enheten en tidsvarierande signal ur vilken objektens massa kan extraheras med hjälp av intelligent signalbehandling. För att öka produktiviteten i produktionsprocessen önskas en allt högre transporthastighet vilket gör en noggrann bestämning av objektets massa allt svårare.


Projekt
Arbetsinnehåll:

Litteraturundersökning med avseende på checkweigher
Utredning av möjliga kraftmätande principer
Matematisk modellering av en verklig checkweigher
Insamlande av obehandlad mätdata (tidsserier) från verklig checkweigher
Utveckling av nya modellbaserade metoder för att extrahera massavärden från obehandlad mätdata
Utvärdering av de föreslagna metoderna
Projektet lämpar sig väl för studenter inom t.ex. maskin- eller elektroteknik vid tekniska högskoleutbildningar (högskoleingenjörer eller civilingenjörer) med intresse för en kombination av modellering, analys och mätteknik. Examensarbetet omfattar 20 poäng och är lämpligt för 1-2 personer.

Övrigt
För de praktiska mätningarna kommer en våg från företaget Teltek AB finnas tillgänglig under delar av examensarbetet.

Kontaktpersoner:
Jan Hjelmgren 033-16 5108


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.