Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2005-03-29

Energiutvecklingsmöjligheter för Ljusdals idrottsplats (Ljusdal 22)

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Ljusdals IP har en central och viktig roll för Ljusdal med bland annat den årliga World Cupen i bandy. Energianvändningen för anläggningen utgörs till stor del av kylproduktion (för konst-is) och tappvarmvatten som idag produceras i flera separata system. Energianvändningen är bland annat av den orsaken inte optimal. Idrottsplatsen ligger mycket centralt placerad inom stadsbebyggt område med bland annat en skola i direkt anslutning. Därför föreligger det mycket goda förutsättningar till en betydande energieffektivisering.

Projektet utgörs av två delprojekt

1. Delprojekt energi

Projektet skall utgå ifrån resultaten i en enkel förstudie. Ni skall ta denna vidare och inventera och analysera hela anläggningens energianvändning. Ni ska genomföra beräkningar och föreslå två eller flera konstruktionslösningar, som effektiviserar energiutnyttajndet såväl internt på anläggningen (IPn) som integrerat med kringliggande bebyggelse. Konstruktionslösningarna ska ge optimalt energiutnyttjande i förhållande till anläggningens kapacitet och tillförd energi.

2. Delprojekt data

Förutom en sedvanlig projektrapport ska projektet också redovisas i form av en webbaserad multimediapresentation. Anläggningen och konstruktionslösningarna ska modelleras och presenteras pedagogiskt i t.ex. 3D med animationer, etc. Modelleringen kan göras t.ex. i MacromediaDirector Lingo, Maya eller liknande.

Projektet bygger på samverkan mellan studenter (1 st.) inom energiområdet och inom datateknik (1 st).


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.