Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2004-04-01

Marknadsundersökning för värdshus (JH 03)

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Uppdragsgivaren är ett värdshus i Jönköpings län. De har en bred erfarenhet av konferenser och andra aktiviteter kopplade till sin restaurang- och boendeanläggning. Värdshuset har blivit ett begrepp i regionen och deras idé är att alla företag inom en omkrets på tio mil skall ha vetskap om dem.

De vill att en eller några studenter företar en marknadsundersökning. Studien skall fokusera på hur en framgångsrik konferens skall vara uppbyggd och vad företagen definierar som en lyckad konferens. Utröna hur känt företaget är inom sin region. Vilken uppfattning har exempelvis företagen? Hur förbättras företagets marknadsföring?

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.