Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2003-03-27

Förändring av varumärke (UK 03)

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Företaget arbetar med risk- och brandfrågor i Kalmar kommun. De har nu kommit in i en ny fas i sin utveckling. Tidigare studenter har skrivit en 10-p uppsats om företagets tjänsteutveckling och dess bakgrunder, vilket är ett bra stöd för nästa fas, dvs utveckling av varumärket. De vill gå in i en mer konsultinriktad roll än den som de nu har, som mer är en utförarroll. I sin framtida strategi vill de även kunna gå in som utbildare. Projektet kan diskuteras fram mellan studenter och och ägare till företaget, men de är primärt ute efter nya infallsvinklar på hur de kan utvecklas som de vill. Bra examensarbete med god handledning från företaget till studenter som läst bla organisation och marknadsföring.

Syftet är att undersöka hur varumärket ska ändras i och med företagets utvidgning och vilka vägar kan företaget ta för att bygga upp ett nytt affärskoncept och ändra sitt varumärke. Företaget ska under hösten 2003 genomgå namnbyte och logg-byte.

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.