Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2003-06-13

Bilddatabas/webcrawler

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
I detta exjobb kommer Du att arbeta med en metod att leta efter bilder baserat på bildinnehållet snarare än en textbeskrivning av bilden. Ett pulskopplat neuralt nätverk (PCNN) får generera signaturer karakteristiska för föremålet i bilden, tex en tiger, ett flygplan. Bilder ur olika vinklar genereras med hjälp av ett kommersiellt 3D program och används för att träna PCNN.

Det ingår sedan att göra en enkel sökmotor som kan leta i en bilddatabas eller söka efter bilder på webben. Detta kan göras på ett flertal olika sätt och kräver en jämförande studie.

Arbetet kommer att utföras i samarbete med George Mason Universitetet i USA där man valt att programmera i Python. Detta är ett open language system, dvs kompilatorer etc är gratis och stöds av en organisation. Det lär vara ett av de lättaste programmeringspråken att lära sig. Mot bakgrund av detta fäster vi större vikt vid kunskaper i formulering av algoritmer, testning och utvärdering.

Examensarbetet kommer att utföras tillsammans med andra examensarbetare som studerar PCNN. Ett intresse för bildbehandling och databaser är önskvärt.

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.