Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2004-03-25

Förbättringar eller bara förändringar? (Gävle)

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Bland större pågående förändringar under inom Omvårdnad Gävle kan nämnas:

Gävle kommun har just genomfört en stor upphandling för fyra objekt. Tre av objekten har gått till privata entreprenörer: Hemtjänst Söder och Björkegrenska gården, samt särskilt boende Brynäs 6:26. Egenregin vann ett av objekten, nämligen särskilt boende Vinddraget i Andersberg (intraprenad). Alla objekt övergick under 2002. Dessa objekt kan vara föremål för flera olika uppföljningar avseende personal och kunder inkl anhöriga.

Två nya samverkansprojekt kring demens. Dels ett demensteam (handläggarenheten och primärvården) och dels en samverkan i Gästrikland KLÖS med centrum vid Geriatriska kliniken.

Ny verksamhetsstyrning och införande av ett nytt kvalitetssystem som innebär tydlighet i uppdrag och krav på att skriva ett åtagande och bl.a. formulera mål med sin verksamhet.
I arbetet med kvalitetssystemet ingår ett förtydligande av ledarrollen för verksamhetschefer samt en utveckling av alternativa karriärer för alla personalkategorier.
I arbetet med kvalitetssystemet ingår även målet att alla kunder ska få en:
- upprättad individuell omsorgsplan som planeringsinstrument mellan kundens önskemål och behov samt personalens arbetsuppgifter.
- kontaktman, som har kundansvar, inom personalgruppen.


Förslag på uppsatsämnen:

Förbättringar eller bara förändringar? Vid olika verksamheter pågår olika förbättringsprojekt (som del av kvalitetsarbete). Empirisk utvärdering av enskilda förbättringsprojekt.

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.