Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2003-09-08

Kommunikation Gävle)

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Bakgrund
Bra och effektiv kommunikation är en förutsättning för att man, som anställd ska kunna bidra till att uppfylla verksamhetens mål. Norrsundets Bruk och Forteks interna och externa information ska präglas av att den är aktuell, att den ges i rätt tid, att informationen är korrekt och att den är öppen.

Mål
Att ta fram en kommunikationsplan/policy för Norrsundets Bruk och Fortek, som bygger på Stora Ensos guidelines.


Web: http://www.storaenso.com


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.