Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2004-03-25

Utvärdering av samverkan i Demensteamet (Gävle)

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Bland större pågående förändringar under inom Omvårdnad Gävle kan nämnas:

-Gävle kommun har just genomfört en stor upphandling för fyra objekt. Tre av objekten har gått till privata entreprenörer: Hemtjänst Söder och Björkegrenska gården, samt särskilt boende Brynäs 6:26. Egenregin vann ett av objekten, nämligen särskilt boende Vinddraget i Andersberg (intraprenad). Alla objekt övergick under 2002. Dessa objekt kan vara föremål för flera olika uppföljningar avseende personal och kunder inkl anhöriga.

-Två nya samverkansprojekt kring demens. Dels ett demensteam (handläggarenheten och primärvården) och dels en samverkan i Gästrikland KLÖS med centrum vid Geriatriska kliniken.

-Ny verksamhetsstyrning och införande av ett nytt kvalitetssystem som innebär tydlighet i uppdrag och krav på att skriva ett åtagande och bl.a. formulera mål med sin verksamhet.
I arbetet med kvalitetssystemet ingår ett förtydligande av ledarrollen för verksamhetschefer samt en utveckling av alternativa karriärer för alla personalkategorier.
I arbetet med kvalitetssystemet ingår även målet att alla kunder ska få en:
- upprättad individuell omsorgsplan som planeringsinstrument mellan kundens önskemål och behov samt personalens arbetsuppgifter.
- kontaktman, som har kundansvar, inom personalgruppen.


Förslag på uppsatsämne:

Utvärdering av samverkan i Demensteamet. Empirisk studie av samverkan. Separata medel finns anslagna för utvärdering.  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.