Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2004-06-04

Utvärdering och enkätundersökning

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
S:t Botvids gymnasium finns i Norra Botkyrka nära Hallunda centrum. I elevernas ¿hemvister¿ finns

de modernaste IT-hjälpmedlen för lärare och elever. Biblioteket med infotek har hög prioritet.

Våra program är följande: NV, HP, ES , SP och IVIK.

S:t Botvids gymnasium är en skola där elevdemokratin står i centrum och där vi tillsammans med eleverna tar ett ansvar för att de får en bra utbildning.


Exjobb:
Uppdraget går ut på att utreda hur det går för de elever som avslutat sina studier på IVIK:


· Kommer de in på gymnasiet?
· Kommer de in på det program de vill?
· Klarar de sina studier?
· Hur går det med ekonomin?
· Läser de vidare på universitet och högskolor?
· Får de fast arbete?
· Hur upplevde de tiden på IVIK?
· Blev de rätt mottagna?
· Var tiden på IVIK för kort/lång för att gå vidare?

Vi skulle önska att ovanstående frågor kopplades till elevernas skolbakgrund från deras hemländer.

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.