Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2003-06-26

PRIDO AB - DESIGNPROJEKT 2003

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Omfattning:
Samtliga våra 3 huvudprodukter, Ecolid, Lida och Prolid omfattas.

Målsättning:
Att genom design tillföra kunden ett mervärde som motiverar honom att betala ett högre pris för produkten.
Mervärdet kan ligga både i tekniska egenskaper såväl som rent estetiska.
De estetiska värdena får dock aldrig inkräkta på funktionen.

Begränsningar:
Portbladens utformning är låsta i sin grundläggande uppbyggnad och kan således ej förändras. Detta på grund av de stora ekonomiska investeringar som krävs för att förändra dessa.
Portbladsramar och plåtprofiler samt kulörsystem går således ej att ändra utan design- utvecklingen måste ligga på komponenter och beslag.
En port består av ett flertal komponenter, typ fönster, infällda gångdörrar, gångjärn, låsanordningar, styrskenor, dekorationer typ dekaler av olika slag, m.m.
Alla dessa komponenter går att utveckla, förbättra inom projektet.

Genomförande:
En port låter i gemene mans öron som något ganska enkelt. Vi bransch folk tycker/inser dock att det är ganska avancerat med en mängd olika tekniska krav som ställs för att nå fullgod funktion. Projektet kommer, för att uppnå bästa resultat, att behöva bedrivas i nära samarbete med oss för att inga misstag eller förbiseenden skall görs under arbetets gång.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.