Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2004-08-25

Skriv en uppsats kring turism! (52)

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Livskvalitet och rekreation i Östersjömiljö är ett delprojekt i Högskolan På Gotlands satsning på att bygga upp en forskningsplattform på temat ¿Kultur som drivkraft för utveckling¿. Ämnet för projektet är i vid bemärkelse turism och det närmare syftet att genom vetenskaplig forskning finna nya former för ett långsiktigt hållbart, positivt utnyttjande av natur och kultur inom vad man numera kallar upplevelseindustrin. Arbetet utgår specifikt från Gotlands förutsättningar som särpräglad och rik kulturmiljö, vilken redan attraherar besökare i så stor omfattning att ön ligger på fjärde plats bland svenska turistmål. De faktorer som föranlett denna utveckling anses delvis vara kända, men en kunskapsöversikt skall företas och möjliga nya nischer identifieras.
Vi söker nu studenter som är intresserade att skriva uppsats (kandidat eller magister) om TURISM i någon form. Uppsatsen kan skrivas inom human-, natur- och samhällsvetenskapliga ämnen. Här nedan finns förslag till uppsatser:

- Framtidens turism på Gotland - en regional vision.

- Marknadsföring av Gotland som turistmål 1900-1940.
- Marknadsföring av Gotland som turistmål 1945-1970.
- Marknadsföring av Gotland som turistmål 1970-1990.
- Turism - ett gemensamt projekt. Gotlands turistföreningen och de kommunala myndigheterna på landsbygden (1950-1980).
- Turism - ett gemensamt projekt. Gotlands turistföreningen och de kommunala myndigheterna på landsbygden (1980-idag).

- Generationernas resevanor. Hur reser man?
- Barnen (barnfamiljer) som turister.
- Utveckling av turismformer för människor med specialintressen.
- Bil- och cykelturism på Gotland under 1930-50-talen.

- Ekoturism på Gotland och dess utvecklingsmöjligheter.
- Fisketurism - en näring under utveckling?
- Fisketurism på Gotland - en alternativ näring till konventionellt
yrkesfiske?
- Fisketurism på Gotland - styrkor och svagheter!
- Fågel, Fisk & Mittemellan - Naturturism på Gotland.

- Effekter av evenemang.
- Goda dynamiska exempel på kulturturism.
- Evenemang med musik och kulturarv som tema t.ex. Gotland Chamber Festival och Medeltidsveckan.
- Den gotländska Lammfestivalen ¿ Ett evenemang i riskzonen.
- Arkeolog för en dag i Fröjel ¿ Ett nytt grepp att förmedla historien.

- Behov av kvalitetssäkrings- och klassificeringssystem inom gotländsk turism.
- Hur påverkades livet i Visby av turismen.
- Visbyhamnens historia.
- Hur stor betydelse har Gotlands historia för turisten?
- ¿På spaning efter forntiden i din hembygd¿ ¿ betydelsen av ett ökat historiemedvetande.

Vi inom projektet hjälper gärna till med att bolla idéer, diskutera undersökningsfrågor och ge litteraturtips. I övrigt skrivs, handleds och examineras uppsatsen inom ramen för utbildningens ordinarie uppsatsgrupper.  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.