Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2003-04-11

Öka linjeeffektivitet för chokladproduktionslinjer

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
En av våra linjer inom tillverkningen av Twist har för låg linjeeffektivitet. Med den allt högre utnyttjandegraden och ständigt växande krav från våra kunder behöver vi höja effektiviteten. Vi tittar på en av våra viktigaste linjer inom tillverkningen av Twist. Tanken är att vi skall anlita en ex-jobbare med fokus på problemen vi har på linjen. Uppgiften är utmanande och intressant med hög potential för en förbättring av verklig betydelse för fabriken.

Varför är uppgiften lämplig som ex-jobb och för vem?
Uppgiften vore mycket lämplig som ex-jobb en blivande civilingenjör helst med bakgrund Maskin eller Elektro).
Vi behöver hjälp med nya infallsvinklar.
Vi behöver någon som kan fokusera 100% på detta specifika problem.

Förslag till angreppssätt:
Analysera svagaste punkterna på linjen.
Hitta sätt att åtgärda orsakerna till problemen alt undvika dem.
Jobba tillsammans med linjeförare/operatörer/underhållspersonal i varje steg.
Följa linjeeffektiviteten vecka för vecka.
Föra vidare informationen till all linjepersonal.

Varför skall jag som ex-jobbare välja Kraft Foods?
Våra uppgifter är verkliga och man får en bra insikt i industrin.
Med en riktig uppgift hamnar man i fokus och kan få den hjälp och resurser som behövs.
Kraft Foods är ett stort internationellt företag där man lär sig grunden i en företagsstruktur.
Handledare från Kraft: Jörgen Stenqvist- CIP Ingenjör och Tommy Sundvall- Sektionschef för området.
Hör av Er till oss - vi önskar att starta ex-jobben under april.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB




Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.