Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2003-09-03

Konstruktion/produktionsteknik (JH 02)

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Företaget har en tillverkningsenhet i Mönsterås med sju anställda som tillverkar lampdskärmar. Tillverkningen är kundorderstyrd och försäljningskontor finns i Växjö. Företagets tillverkning är till stor del manuell och bygger på korta tillverkningsserier och med stor flexibilitet utifrån kundönskemål.

I ett av momenten vid tillverkning av lampskärmar fästs underskärm (plastmaterial) och överskärm (tyg) samman genom limning. Dessa moment sker manuellt och företaqet vill att några studenter lämnar förslag på hur man till vissa delar kan automatisera/effektivisera detta.

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.