Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2003-06-13

Strategi

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Vi är ett litet och relativt nystartat företag inom säkerhetsbranschen.
Vi behöver hjälp med att formulera en strategi och mål. Särskild hänsyn behöver tas till:
1) Vi har en patenterad världsunik larmsiren.
2) Hur ska vi som små, profilera oss mot större globala konkurrenter?
3) Hur ska vi kunna växa säkert med hänsyn till försäljning och finanser?
4) Hur ska vi organisera oss och vad ska outsourcas?

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.