Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2003-09-04

Utveckling av nya behandlingsstrategier för Alzheimers sjukdom

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Inom gruppen forskar vi kring Alzheimers sjukdom, både om de bakomliggande mekanismerna och med utvecklig av nya behandlingsstrategier.
Mitt forskningsintresseområde är olika transgena djurmodeller för neurodegenerativa sjukdomar så som Alzheimers sjukdom. Dessa modeller gör det möjligt för oss att bättre förstå de bakomliggande mekanismerna vid Alzheimers sjukdom och därmed kunna utveckla nya mer potenta behandlingsstrategier av såväl neuroprotektiv som symtomatisk karaktär.
Nyligen har vi publicerat forskningsresultat där vi visat att kolinerg behandling reducerade Alzheimers sjukdom relaterad patologi i hjärna på en transgen musstam med nästan 90%. Arbetet går nu vidare med att bl a försöka exploatera mekanismer bakom behandlingens framgång.
Inom ramen för ditt examensarbete kommer Du att arbeta med ett avgränsande delprojekt under handledning. Möjlighet att sedan övergå till eget doktorandprojekt finns.
Examensarbetet avslutas med en skriftlig forskningsrapport och muntlig presentation.  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.