Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2004-10-22

Bro eller färja till Vinön? Jämförelse av två olika lösningar

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Det har bildats Förening för en fast förbindelse till Vinön. Föreningen vill få belyst konsekvenser av färjtrafiken och möjlig lösning i form av fast förbindelse mellan fastlandet och ön, inom flera områden:

- ekonomi - jämförelser av kostnader för fortsatt färjdrift resp. brokostnad

- miljö - datoriserade animationer om strömmar, brokontur etc. Färjans inverkan på miljön i nuvarande drift: fiskdöd, oljeutsläpp, errosion mm

- samhällsvetenskap - studier av hur färjdrift resp. bro påverkar Vinöns utveckling, befolkning, företag, arbetstillfällen samt service. Olycksrisker vid färjdrift resp. bro.

- samhällsekonomiska konsekvenser: hur mycket extra (pga färjdrift) kostar hemtjänst, sophämtning, slamtömning, sotning, tillsyn av skolbarn, el och teleservice, fiskhandlarens resor, virkesleveranser, mjölkleveransen. Taxiresor och färdtjänst, kostnad för att överge sina renoverade eller nybyggda hus eller att ha dubbelboende för att få vardagen att fungera.

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.