Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2003-03-07

Spel och berättelser - design av upplevelser i gränslandet mellan virtuellt och verkligt, samt vid tillfälliga möten under en resa.

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Mobil teknik har medfört att data kan nås och kommunikation kan ske överallt, när som helst. Denna teknik bidrar till att nya typer av upplevelser kan designas som drar nytta av t ex en persons geografiska position och omgivning. Träd kan börja berätta historier och hus kan förvandlas till aktörer på en spelplan. Exjobbet innebär att tillsammans med forskare vid Mobility studion, Interaktiva Institutet, designa nya koncept och prototyper inom positionsbaserade mobila spel och berättelser, i detta fall under en bilresa. Projektet är en fortsättning på projekt ¿Backseat Gaming¿ som utvecklats under 2002, där olika fysiska objekt längs en resväg användes som element i berättelser och spel upplevelser. Denna nya fas av projektet innebär att titta på hur en spelupplevelse kan dra nytta av tillfälliga möten med andra spelare under en resa och hur det ska designas för att bli engagerande och roligt. Projekt kommer löpa parallellt med utveckling av en plattform som tekniskt möjliggör denna spontana kommunikation mellan mötande individer och design av nya mobila tjänster.
http://www.interactiveinstitute.se/mobility/Backseat/backseatGaming.htm

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.