Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2004-09-14

Teknikhistorien och kvinnor

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Örebro universitet driver ett projekt som heter Könsbalans inom teknikområdet. Kvinnor har bidragit till teknikens historia, men av olika omständigheter är dessa bidrag mindre synliga för eftervärlden än mäns bidrag till teknikutvecklingen. Margaret Alics lyfter i Arvet efter Hypatia fram mycket som är okänt om kvinnor inom vetenskapen. I Forskning med förhinder av Sylvia Benckert och Else-Marie Staberg kan vi läsa om sex kvinnliga naturvetares väg genom livet. Ann-Christin Nyberg har i rapporten Kön och teknik i förändring skrivit om svenska kvinnors patenterade uppfinnare 1885-1998.

Att synliggöra kvinnors historia får betydelse för flickor och pojkar i skolan, för kvinnor och män i arbetslivet och för regional tillväxt. Ett examensjobb inom det här området kan vinklas antingen mot skolan eller arbetslivet. Det kan avse kvinnor i nationell eller regional/lokal teknikhistoria.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.