Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2004-02-09

Hur får vi balans på krav, kontroll, stöd och arbetsuppgifter (Gävle)

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
El-Teknik har varit verksamma sedan 1982. För närvarande är vi 30 st heltidsanställda.

Vi kan hela tiden anpassa oss till den nya tekniken och till fullo nyttja dess fördelar tack vare många års branscherfarenhet och en effektiv organisation som ständigt vidareutbildas.

Ett utpräglat kvalitetstänkande och en medveten miljöpolicy ingår som naturliga delar i den kontinuerliga förädlingen av verksamheten.

Vårt ledningssystem 23000 bygger på ISO 9001 och 14000.

Vi gör el-installationer för drift och underhåll av eltekniska lösningar.

Uppgift:
- Varför är det svårt att följa ledningssystemet?
- Det vi har kommit överens om inom organisationen, varför fungerar eller fullföljs inte detta?
- Hur skall vi få balans mellan krav, kontroll, stöd och arbetsuppgifter?

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.