Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2003-05-15

Vad lånar 18-25 åringar till? Hur ser deras konsumtionsvanor ut?

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Riksskatteverket (RSV) är chefsmyndighet för skatte- och kronofogdemyndigheterna och har som övergripande uppgift att leda myndigheterna genom att fördela ekonomiska resurser, ge mål och riktlinjer samt följa upp verksamheten. På RSV arbetar ca 1200 personer.

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.