Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2003-04-28

Dokument för ISO-certifiering

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Exjobbet handlar om att utarbeta samt introducera olika dokument för ISO-certifiering inom miljö och kvalitet t ex kvalitet- och miljöhandbok, rutiner, miljöutredning.

Top Städ har sedan två år arbetat för ISO-certifiering inom kvalitet och miljö och är nu inne i slutfasen med målet att bli certifierade till sommaren 2003. Idag finns kortfattad beskrivning av sex processer samt styrning av respektive process. Uppgiften blir att fortsätta arbetet med dokumenten och introducera dessa för att förbättra företagets arbete inom miljö och kvalitet.

Förslaget är öppet för diskussion så att det blir rätt nivå på arbetet.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.