Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2004-06-30

Budgetering - Kvalitet (Älvkarleby)

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Kommunal budget har brister i kopplingen till kvalitetsaspekten. På vilket sätt kan den lyftas fram. Sker budgetering med hjälp av gammal vana eller sker den utifrån kommuninvånarnas behov av service m.m.

Hör av dig/er på e-post till Sten Hjalmarsson så kan vi diskutera vidare.

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.