Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2003-03-27

Är du intresserad av proteinexpression i olika värdceller och söker examensarbete (20 p) till våren?

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Vid AstraZeneca Biotech Laboratory (ABL) i Södertälje finns det plats för två examensarbetare inom området molekylärbiologi och proteinexpression fr.o.m mars-april 2003.
ABL ansvarar för framtagning av rekombinanta proteiner för forskningsändamål. I molekylärbiologigruppen jobbar vi med utveckling och konstruktion av expressionsvektorer och olika relaterade tekniker vilket innebär allt från att klippa och klistra i DNA, testa olika system och apparatur till att odla olika värdceller och analysera deras proteinuttryck. Det ena projektet kommer att arbeta med frågeställningar kring löslighet i E. coli och det andra med framtagning av rekombinanta viruspartiklar i däggdjursceller.
Om du är intresserad tag gärna kontakt med oss för en närmare presentation av kommande projekt. Bäst når du oss per email.
Kontaktperson för båda projekten är gruppchef Johanna Wahlberg.
email: [email protected]


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.