Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2003-05-27

Examensarbete i strömningsmekanik på mikroskala.

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
För närvarande pågår en snabb utveckling av miniatyriserade analys- och syntesutrustningar för tillämpningar som identifiering av proteiner. Utmaningen är att kunna hantera mindre och mindre vätskevolymer, och därför bygger man upp en hel analysutrustning i mikroskala, genom att etsa mönster i tex plast, kisel eller glas. För att kunna designa sådana system måste man förstå hur den vätska som provet utgör rör sig i kanaler och volymer med mycket små dimensioner. Detta kräver att man tar hänsyn till andra fenomen än de som är brukar vara viktiga i vätskeströmning i större längdskalor. Framförallt är det viktigt att ta hänsyn till ytspänningen på ett riktigt sätt.
Detta examensarbete är i huvudsak teoretiskt och beräkningsinriktat. Ett viktigt fall att förstå är hur vätska sugs in i en tunn kapillär av ytspänningskrafterna. I en ideal modell är detta enkelt att beräkna, men erfarenheten visar att sådana beräkningar ofta inte stämmer med verkligheten. I detta exjobb skall mer förfinade modeller av ytspännings och vätningsfenomen utnyttjas, för att se om man då kommer närmare sanningen.
Lämplig bakgrund för detta examensarbete är kunskap om och intresse för grundläggande strömningsmekanik, fysik, matematik och numeriska metoder. Mer kunskaper om ytspänning och vätning kan inhämtas under examensarbetets gång. Examensarbetet utförs vid mekanikinstitutionen, KTH. Arbetet görs i samarbete med Gyros AB i Uppsala.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.