Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2005-09-16

Ekonomi/marknadsföring

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Var finns våra nya presumtiva kunder inom turismen?

Vilka marknadsöfringskanaler/distributionskanaler bör vi använda oss av? Skall vi arbeta mot återförsäljare, mot turistbyråer eller finns det andra sätt att nå ut till kunden? Hur har till exempel ishotellet lyckats i sin marknadsföring? Finns flera alternativa?


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.