Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2003-02-25

Miljöpåverkan av förädlad potatis, Livscykelanalys (LCA)

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Bakgrund
Mat påverkar vår miljö. Livsmedel är en av de produkter som orsakar mest miljöpåverkan i vårt samhälle, men samtidigt kan vi inte vara utan mat. För att göra livsmedelsförsörjningen mer uthållig krävs att man ser helheterna, det är inte bara industrin eller jordbruket som ska minimera sina utsläpp och sin energiförbrukning, även konsumenternas påverkan är viktig, liksom avfallshanteringen.
Dagens trender går mot mer hel- och halvfabrikat och mindre hemlagad mat. Frågan är om detta innebär förbättringar eller försämringar för miljön? Färdigmat innebär ökad påverkan från livsmedelsindustrin och transporter samt troligen mer förpackningar, men minskad energiförbrukning, svinn och vattenanvändning i hushållen.
Potatis är ett typexempel på produkt där skillnaderna mellan hemlagning och industriell förädling är stora, därför kan en studie på potatis ge generell kunskap.
Examensarbetet ingår i MAT 21, som är ett forskningsprogram som arbetar med frågor om uthållig livsmedelsförsörjning ur flera perspektiv.

Mål
Målet är att analysera miljöpåverkan av att konsumera potatisprodukter med varierande förädlingsgrad.

Metod
Industriell tillverkning av pommes frites och potatismos samt ev. någon ytterligare produkt inventeras med avseende på energiförbrukning, utsläpp samt råvaruutnyttjande och avfallsgenerering. Huvudsakligen är det fråga om en livscykelinventering (LCI) av en potatisförädlingsindustri, men även inventering av distribution och handel ingår.
Arbetet kan utföras både som 10 och 20 poängsarbeten. Ett 20 poängsarbete omfattar då fler produkter samt en jämförande studie av potatiskonsumtionen 1980, 2000 samt ett framtidsscenario.

Arbetet utförs på SIK - Institutet för Livsmedel och Bioteknik, mer information om SIK, se: http://www.sik.se.

Önskad utbildningsprofil: Miljövetenskap och/eller Livsmedelsteknik

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.