Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2003-10-21

VA-saneringsplan.

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Fagersta kommun har i dagsläget ett alltför stort inflöde av ovidkommande vatten till avloppsreningsverket. Saneringsplanen skall användas för framtida arbeten med reducering av flödet till reningsverket. Lämplig utbildning borde vara inom Väg- och Vatten eller
annan likvärdig utbildning.

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.