Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2003-04-22

Riskklassning av förorenad mark vid kemtvättar

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Länsstyrelsen i Örebro län gör en inventering och riskbedömning av förorenad mark enligt MIFO-modellen (Metodik för Inventering av Förorenade Områden) från Naturvårdsverket. För några branscher är det svårt att genomföra en MIFO-fas 1 riskbedömning, exempelvis pga liten tillgång till information som behövs för att göra en riskbedömning på ett rimligt sätt.
I en utvärdering av Naturvårdsverket är hela branschen kemtvättar bedömd som en bransch med stor risk för människa och miljö. Inom branschen kemtvättar är det svårt att riskbedöma enskilda objekt eftersom man ofta inte har mer uppgifter än att det har funnits en kemtvätt på området som har varit i drift en viss period. Uppgifter om storlek av kemtvätten, hantering av kemikalier (mängder, sätt att hantera och förvara, vilka kemikalier mm)och markegenskaper är bristfälliga.

Examensarbete ska bidra till en bättre riskklassning av kemtvättar.
Arbetet kan läggas upp olika, beroende på studentens kunskaper och intresse:
- Utveckla ett sätt att riskbedömma kemtvättar, baserad på MIFO-modellen, utan att utförliga och tidskrävande (litteratur-) undersökningar behövs. Ta fram de parametrar som är avgörande för riskbedömning (som redan ingår i MIFO-modellen) och ta fram bra informationskällor som är lättillgängliga.
- Samla relevant information om kemtvättar i ett geografiskt avgränsat område (exempelvis en kommun i länet) och ge förslag till riskbedömning och efterbehandling av kemtvättar. Dra slutsatser ifrån andras erfarenheter och komma med förslag hur riskbedömning av kemtvättar i Örebro län kan förbättras.

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.