Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2003-03-20

RFID-teknik i fordonstillämpningar

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Tagmaster är ett företag som utvecklar och marknadsför utrustning för trådlös identifiering av främst fordon med så kallad RFID-teknik (Radio Frequency IDentification). En ID-bricka, stor som ett kreditkort, placeras oftast i fordonens vindruta t.ex bakom backspegeln. ID-brickan innehåller en unik identitet. ID-brickan har interna batterier som genom användande av s.k. ¿backscattering¿-teknik ger en livslängd på 10 år eller mer. När fordonet passerar en kommunikator registreras ID-brickans unika identitet. Denna information kan samlas i en databas.

Tekniken som sådan används sedan många år för inpasseringskontroll, fabriksautomation, logistikflödesstyrning och andra tillämpningar där kraven på kommunikationsräckvidd är måttliga (<10 m) och där kraven är hårda avseende tillförlitlighet, kostnad och batterilivslängd. Tekniken kan i en framtid komma att ersätta streckkoder även vid enklare tillämpningar.

För att bedöma det aktuella trafikläget och för trafikplanering vore det intressant att samla information om hur individuella fordon färdas i trafiken. Tagmaster startar därför ett projekt med syfte att studera möjligheten att läsa av ID-brickor placerade i fordon med hjälp av kommunikatorer som placeras ovanför vägbanan. Genom att ha kommunikatorer utplacerade på tillräckligt många punkter i vägnätet och tillräckligt många fordon försedda med ID-bricka kan man erhålla information om trafikens hastighet i olika vägavsnitt och färdvägen för ett stort antal fordon.

Examensarbete:
Det föreslagna examensarbetet innehåller teoretisk analys och verifing genom mätningar för att verifiera om TagMasters RFID-system kan användas i fordonstillämpningar med krav på lång räckvidd. I analysen beräknas förväntade prestanda baserat på antenndiagram för kommunikator och ID-bricka, uteffekt, känslighet och andra relevanta parametrar för ingående komponenter. Dessutom beräknas och mäts inverkan av miljöfaktorer som snö, is och placering av ID-brickan i fordonets vindruta. Baserat på detta och på den tid som krävs för att läsa en ID-bricka beräknas maximal passagehastighet under olika förhållanden. Uteffekt, val av antenner och mod för datakommunikation varieras för att hitta en optimal kombination.
Analysresultatet verifieras i test varvid en standardkommunikator modifierats på lämpligt sätt. Testet utförs i Kista på lämplig plats och på Bromma flygfält.  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.