Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2004-01-26

Företagande, regional utveckling samt attityder mot entreprenörer (Gävle)

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
På ekonomiinstitutionen bedriver vi forskning om företagandets villkor, speciellt i vår region. Det är ett brett område, där du själv kan välja inriktning.

Här ger vi några tänkbara ämnen:

1. Hur skiljer attityder mot företagande mellan människor med
·Skillnader i utbildning ¿ Skiljer sig inställningen till företagande bland personer vid olika utbildningar och utbildningsnivåer?

·Skillnader i generationer ¿ Skiljer sig inställningen till företagande inom en region mellan generationerna?

·Attityder till företagande bland befolkningen i en region - Vad har individer som inte är företagare för inställning till småföretagande?


2. Vilken inställning finns i dagens skola och undervisning till företagande?
Är undervisningen inriktad mot storindustri eller småföretagande? Man kan t ex inrikta sig på
skolböcker på olika nivåer, jämförelse mellan högskolor eller universitet eller jämförelse mellan olika nivåer i utbildningen. Finns skillnad mellan grundskola, gymnasium och högskolor/universitet?


3. Jord- & skogsbrukare. Hur uppfattar de omgivningens stöd? Från vem får de sitt psykologiska respektive praktiska stöd?


4. Vad händer när traditioner och mönster bryts? Det handlar om
situationer när vi går från gamla beprövade, ofta strukturerade ramar och prövar något nytt. Av intresse är att studera hur det nya mottas av
individer i andra organisationer, professioner och människor i direkt närhet.

Ett sätt är att beskriva fall i verkligheten. Förslag till inriktning att studera:
-nya typer av företag som etablerar sig i gamla beprövade miljöer
-nya yrkesroller t ex IT-teknik och kvinnliga ledare som tillförs gamla beprövade miljöer
-ny organisering av en beprövad miljö

5. Vilken förnyelse kan ske genom nya kombinationer i affärsverksamhet? Det handlar till exempel om när beprövade företag söker nya vägar genom att samverka med andra. Av intresse är att studera hur det nya implemeneteras och mottas av omgivningen, hur det kombinerade kan leda till revitalisering av affärsverksamheter, branscher etcetera och hur nya vägar söks tillsammans på nytt sätt. Förslag till inriktning att studera:
-samverkan mellan företag i beprövade branscher, som söker något nytt
-samverkan mellan beprövat och nytt företag, som leder till något nytt
-gemensamma projekt mellan olika företag, som leder till något nytt

6. Är regional förnyelse möjlig i traditionellt storföretagsdominerade
områden? Det handlar om förändring på platser där storföretaget
har legitimerat en roll som dominerat utvecklingen på platsen. Av intresse är olika storföretagsdominerade platser i Gävleborgs län. Följer nyföretagarna mönstret eller förmår de bryta mot det? Förslag till inriktning att studera:
-samverkan mellan stor, dominerande företag och småföretag i traditionell miljö
-samverkan och förnyelse mellan småföretag i dominerade storföretagsmiljöer


Som Du förstår kan du välja ett ämne med snäv inriktning. Du kan också välja en mer övergripande och allmän frågeställning. Metodmässigt är också spelrummet stort, litteraturstudier, bred fältstudie eller djupgående fallstudie.

Är du student från Gävle hör av dig till någon av oss handledare för närmare information.
  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.