Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2003-01-27

Studie av konduktiviteten hos elektriskt ledande polymerer

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Institutet för Metallforskning (IM) utvecklar och förbättrar material och processer för materialframställning samt studerar nya materials uppträdande i verkstadsteknisk tillverkning och i mekaniska konstruktioner. Institutet är ett av Nordens ledande industriforskningsinstitut med ca 100 anställda. Forskning och utvecklingsarbete sker i ett nära samarbete med svenska och internationella företag inom stål-, metall-, elektronik-, verkstads- och kraftindustrin.

Under senare år har elektriskt ledande polymerer börjat ses som material med stor potential bl a på grund av möjligheten till elektrisk avskärmning. Ledningsförmågan beror på polymerernas molekylärstruktur, inte på tillsatser av elektrisk ledande pigment. Det skulle kunna göra det möjligt att även använda den här typen av polymerer som svetsbara primers i bandlackeringsprocesser. Trots att intensiv forskning pågår inom området är det fortfarande många aspekter som behöver utredas. Aktuell forskning tyder på att elektriskt ledande polymererna inte bara uppvisar god korrosionsresistens utan också har en skyddande effekt vid defekter i skiktet. De uppgifter som finns i litteraturen idag är motstridiga samtidigt som ett antal intressanta modeller har föreslagits för tolkning av de erhållna resultaten.

IM har under senare år bedrivit forskning kring ledande polymerer genom både projekt och examensarbeten. För att kunna knyta ihop kunskaper och resultat önskar IM nu starta ett examensarbete som syftar till att öka förståelsen för hur ledningsförmågan hos elektriskt ledande polymerer fungerar. Grundmekanismerna är klarlagda men det saknas fortfarande forskning om vilka faktorer som påverkar polymerernas elektriska egenskaper.

Målet med examensarbetet är att kunna förklara och förutsäga hur ledningsförmågan hos elektriskt ledande polymerer påverkas av olika faktorer. Examensarbetet skulle öka förståelsen för elektriskt ledande polymerer och förstärka den kunskapsplattform som byggs upp på IM.

En inledande litteraturstudie genomförs i syfte att få överblick över forskningsresultat och mätmetoder. Lämpliga metoder används sedan för att studera ledningsförmågan både hos skikt och fria filmer. Olika typer av elektriskt ledande polymerer skulle ingå i studien för att få en generell bild av deras elektriska egenskaper. Studien skulle innefatta både variation av mätparametrar samt exponering av polymererna i olika miljöer.

Ytterligare information om IM finns på http://www.simr.se  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.