Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2004-11-04

CPT-sondering i torv

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Syfte
Jämföra utvärderad skjuvhållfasthet i torv med CPT med andra metoder som vingborr, direkta skjuvförsök mm. Att försöka modifiera Conrad-programmet så att även torv kan utvärderas. Är det en möjlig metod?? Att studera skillnader i CPT-resultat mellan olika förmultningsgrader i torven.

Arbetets innehåll
Arkivstudier, t.ex SGIs arkiv. Övrig informationsinsamling, intervjuer mm. Statistisk utvärdering av redan utförda sonderingar t.ex via Banverkets stax-projekt om vi får tillåtelse. Leta fram ett provområde där t.ex 3-4 punkter med skjuvförsök jämförs med 30-40 CPT-sonderingar. Ostörda prover tas upp med SGI-provtagare och labbas map torvart, kompressibilitet m m Kostnad Fältundersökningar och lab ca 50-100 tkr Överkurs Jämföra torvs deformations- och brottegenskaper med andra material (behöver inte vara jord) och försöka få fram en ny brotteori istället för glidytor med samverkande lameller.  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.