Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2003-04-04

Europeisk marknadsplan för M2M-företag

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Företaget M2M Communication AB utvecklar och distribuerar produkter och tjänster för trådlös kommunikation inom M2M (machine-to-machine). Produkterna används för övervakning och styrning av maskiner som exempelvis frysar, dörrar, automater, hissar och transformatorstationer. Kommunikationen sker vanligtvis via GSM. Kundnyttan är sänkta kostnader, ökad snabbhet och bättre kontroll.

Examensarbetet/Uppsatsskrivandet består i att i samarbete med företagsledningen och våra samarbetspartner ta fram en affärs- och marknadsplan för den europeiska marknaden. Arbetet omfattar kundnytta, inköpsbeslut, försäljningskanaler, konkurrensanalys, prissättning, kartläggning av konkurrerande teknologier, försäljningsorganisation och marknadsföring.

Vi har erfarenhet av flera framgångsrika lanseringar tidigare inom området, men tror att nya ögon och idéer kan hjälpa oss. Projektledare på M2M Communication AB kommer att styra projektet och den examensarbetare som blir tilldelad arbetet förväntas arbeta under tidspress. Det praktiska arbetet förväntas ta 10 veckor. Tidsplanen kommer att styras hårt av projektets behov. Utgångspunkten för arbetet blir en revidering av företagets affärsplan för den svenska marknaden.

Arbetsupplägg
1. Analys av marknad, produkt och konkurrenter. 3 veckor.
2. Analys av kanaler och marknadsföring. 2 veckor.
3. Dokumentation. 1 vecka.
4. Presentation och dokumentation.
5. Eventuell utökning och breddning av arbetet.

Arbetsplats
M2M Communication AB finns i ljusa och trevliga lokaler i Bromma. Examensarbetaren arbetar hos oss under större delen av arbetet.

Kunskapsprofil
Marknadsanalys, affärsstrategi, internationell marknadsföring, finansiering, organisation.

Ansökan skickas per e-post senast fredagen den 24 januari 2003. Ansökningar behandlas löpande. Tillträde sker omgående eller enligt överenskommelse.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.