Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2003-04-01

Spårmärkning av artiklar via Internet

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Exmensarbetet riktar sig speciellt till dig som läser på Högskola eller Universitet. Ett viktigt steg mot yrkesrollen för dig i vår utveckling.

Det finns behov av spårmärkningar för identifiering av artiklar och sammansatta produkter där viss svårighet finns att bestämma rätt benämning. Produkten har namnet Trace Mark (Spårmärkning). Tekniken i Trace Mark spårmärkning kan användas inom den internationella standardiseringsorganisationen ISO 9999 med klassificering. Behovet är särskilt stort när det gäller spårmärkning av små artiklar för identifiering.

Förutsättningar
Den produkt som avses i denna metodutveckling är sammanförd av existerande teknikkomponenter för att utveckla identifieringen av artiklar.

Produkten är uppdelad på komponenterna:
- Passiv spole (chips) som är vattenskyddad. Ett unikt nr. finns i varje spole.
- Läsare (pocket läsare) CE-märkt. (kopplad till PC) avläser passiv spole.
- Webb - portal i format Windows Internet Hyper Terminal. (WIHT)
- Den passiva spolen är programbar i exempelvis Java

Med produkten Trace Mark spårmärkning skall arbetsmetoden vara enkel för dem som använder produkten i framtaget program för Internet.

Vårt förslag: Undersök och ta fram förslag på enkla program för Trace Mark spårmärkning.

Spolens unika identitet skall läsas av, dels hos leverantören och dels hos kunden. Dessa två intressenter skall ha tillgång till samma information men skall inte kunna lägga in uppgifter åt varandra. Dvs leverantören skall kunna lägga in sina uppgifter i det formulär som kommer upp. Kunden skall kunna se denna men inte redigera eller ändra. Däremot skall kunden få upp ett eget formulär för ifyllnad.

Leverantörens formulär kan t ex innehålla:
- Serienummer och artikelnummer eller annan identifikation
- Pris och garantiåtaganden
- Löpande information om t ex reparationer, översyn etc.

Kundens formulär kan t ex innehålla:
- Serienummer och artikelnummer eller annan identifikation
- Vem artikeln distribuerats till eller om den ligger på lager
- Information om garantiåtgärder eller egna åtgärder i varan.
- Löpande kostnader för produkten

Formulären skall enkelt kunna omarbetas utifrån de olika artiklarnas förutsättningar. När leverantören skickar iväg produkten till kund skall detta dessutom automatiskt registreras hos Hjälpmedelsinstitutet via överföring av filen.  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.