Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2003-01-17

Klassificering och modellering med hjälp av lärande system

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Proteiner med allergiframkallande egenskaper representerar en tämligen diversifierad grupp och det finns ett stort intresse för att identifiera immunostimulatoriskt viktiga delar av proteinmolekylerna. Examensarbetet/studierna är tänkta att vara inriktade mot representation och klassificering av aminosyrasekvenser samt matematisk modellering, baserat på lärande system. Exempel på de sistnämnda är ¿k-nearest neighbour¿, ¿Bayesianska klassificerare¿ m.fl. Programmering i MATLAB utgör en hörnsten i arbetet, men ett betydande utrymme gives även för att tillägna sig kunnande inom immunologisk antigenpresentation samt strukturbiologi. Siktet är ställt mot såväl tillämpbara modeller som mer teoretiska insikter i proteinstrukturer av betydelse för allergi.

Önskvärda kvalifikationer:
Civilingenjörsprogrammet Molekylär Bioteknik inklusive kurs i lärande system eller motsvarande kompetens.

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.