Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2003-08-26

Varför startas företag? (Gävle)

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Gävle Näringslivs Arena är kommunledningens enhet som har till uppgift att arbeta med näringslivsutveckling i Gävle Kommun. Vår politiska ledning utgörs av en näringslivsdelegation som är knutet direkt till kommunstyrelsen med kommunalrådet Mats Ågren som ordförande.

Etablera är ett av projekten vi arbetar med, vilket handlar om rådgvning vid nyföretagande. GNA samarbetar med Arbetsförmedlingen, Gävle Sandviken NyföretagarCentrum och Internationella företagarföreningen i Sverige med rådgivning till nyföretagare.
Vi arbetar tillsammans i gemensamma lokaler på Nygatan 12 i Gävle, under namnet etablera, företagsrådgivarna i gävle. Vi vill med arbetet utveckla kvalitet och metoder kring rådgivning och processen inför och efter start av nya företag. Vi vill även underlätta för enskilda personers kontakter genom att fysiskt skapa EN DÖRR IN för nyföretagare.

Uppgift
Finns det några avgörande skillnader hos personer som startar företag med hjälp av Etableras rådgivare jämfört med de som startar utan denna hjälp?

För att få svar på den frågan bör en undersökning göras bland företag som startades år 2001. Undersöka de som fick hjälp av Etablera samt de som ej fick hjälp av Etablera. Avgränsningar: endast företag i Gävle Kommun, ej hobbyföretag, ej fritidsföretag.

Vi vill bla veta:
*vilken affärsidé har företaget
*I vilken associationsform bedrivs verksamheten ifrån början och vilken är formen nu.
*Vad gjorde agaren innan företagsstarten
* Orsak till varför de startade eget

Vi har fler funderingar. Hör av dig till oss så vi får diskutera vidare.

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.