Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2003-09-03

Skapa en koppling mellan Microsoft Active Directory och en LDAP-server.

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
I dagsläget existerar ca 100 IT-system som på olika sätt använder sig av personuppgifter vid universitetet. Varje enskilt system uppdateras och underhålls av respektive systemadministratör och i många fall är de uppgifter som registreras identiska med uppgifter som redan finns i andra system. Datorenheten vid Örebro universitet håller idagsläget på att utveckla en central användarkatalog där det är tänkt att information om studenter och personal ska finnas. Tanken är att så många IT-system som möjligt ska använda användarkatalogen för verifiering av användare.

Vi vill nu ha hjälp att utreda hur en koppling mellan Microsoft Windows Active Directory och vår LDAP-baserade användarkatalog ska se ut. Arbetet kommer att innefatta både en utredning av kopplingen såväl som en impementering av den. Närmare instruktioner om vad arbetet innebär fås av de kontaktpersoner, som nämns nedan.

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.