Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2004-01-07

Medborgarundersökning

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Herrljunga kommun - knappt 10 000 invånare - önskar medverkan i att göra en medborgarundersökning. Många kommuner har gjort sådana undersökningar men ännu ej Herrljunga.

Det gäller att ställa frågor till medborgarna hur de upplever kommunens service inom olika områden. Utifrån resultaten ska sedan förbättringsåtgärder tas fram. Undersökningarna leder ofta till många och rika diskussioner - inte minst bland politiskt förtroendevalda.

Resultaten kan analyseras. Ev kan jämförelser göras med andra kommuner.
Undersökningen bör vara ett statistiskt säkerställt urval och omfatta kommunens olika delar, befolkning m m.

Vissa frågor kan vara öppna.

En viktig fråga är mot bakgrund av att kommunen beslutat sig för att bli en frisk kommun är hur Du som medborgare kan bidra till att göra Herrljunga friskare.

Arbetet med frågeformuleringar, statistiskt urval, insamling, analys och eventuella förslag kan vara intressant tänker vi oss för
- statsvetarstuderande
- samhällsplanerarutbildning
- regionalpolitiskt intresserade  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.