Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2004-02-05

Marknadsanalys/Marknadsföring - Färdigpackad ost (Ockelbo)

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Ostpacken AB delar, förpackar, märker och distribuerar butikspackad ost till livsmedelbutiker och grossister. Merparten av den packade osten idag är industripackad ost, men den upplevs ej attraktiv av konsumenterna. Butikerna delar och packar också ost själva, men det är dyrt och de ser helst att någon gör denna butikspackning åt dem externt. Ostpacken vill analysera marknaden och marknadstillväxten för butikspackad ost.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.