Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2003-02-18

Utforma installationspolicy för SUN Solaris 8 och 9 (Unix)

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Örebro universitet expanderar kraftigt och antalet centrala IT-system som sätts i drift följer denna utveckling. För att kunna garantera konformitet och uppfyllda säkerhetskrav har vi arbetat med olika säkerhetsförhöjande åtgärder.
En del i detta arbete har varit att arbeta med en installationspolicy. I korthet omfattar denna policy detaljerade instruktioner för hur ett nytt IT-system ska installeras för att uppfylla gällande krav vid Örebro universitet.
Nu behöver nuvarande policy uppdateras för att möta förändrade verksamhetskrav och vi känner därför ett behov av att sätta igång med detta arbete. Vi har tänkt oss att arbetet kommer att innefatta både praktisk installation av tidigare nämnda operativsystem, samt dokumentation av installationsförloppet.
Närmare instruktioner om vad arbetet innebär fås av de kontaktpersoner, som nämns nedan.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.