Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2003-08-14

Styra rotation av ett grafiskt objekt på Internet (Ljusdal 13)

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Bakgrund:

Ergotronic AB i Ljusdal utvecklar och tillverkar sk. lägesställare för hantering av tunga arbetsobjekt i industrin. Lägesställaren medger rotation av objektet i 3 dimensioner för maximal åtkomst och rationell hantering vid manuell bearbetning.
Företaget vill att man på deras hemsida ska kunna demonstrera hur lägesställaren kan vridas i 3 dimensioner, med hjälp av tryckningar på en manöverdosa. Illustrationen ska bidra till att företagets kunder på hemsidan får en bra idé om hur flexibelt ett tungt objekt kan hanteras och hur stycke-produktion/bearbetning därmed kan göras mera rationell.

Uppdragsbeskrivning:

Ni ska utveckla 3D modell, med vilken man på en hemsida kan illustrera hur en lägesställare kan ställas (se www.ergotronic.se), med hjälp av en manöverdosa. Modelleringen kan t.ex. göras i Macromedia Director Lingo, eller hellre 3dStudioMax eller Maya. Den ingenjörsmässiga uppgiften är programmering av beräkningar och positionering. Ni måste självfallet också behärska den multimediala biten.
För motsvarande arbete på C-nivå tillkommer en kartläggning av verktyg för 3d på webben - vilka verktyg finns, vad lämpar de sig till, tester, utvärderingar vad gäller kompabilitet med standard modelleringsverktyg och olika webbläsare, plug-in krav, etc.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.