Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2003-03-19

Marknadsundersökning angående tändsystem för sprängarbeten och säkerhetsapplikationer

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Bakgrund
SP Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut i Borås är anmält organ för sprängkapselsystem under direktiv 93/15/EEG och utför provning och certifiering av sprängkapslar för att säkerställa att produkterna överensstämmer med gällande bestämmelser. För att kunna genomföra riktad marknadsföring till potentiella kunder och eventuellt kunna bredda området behövs en marknadsundersökning.

Utförande
Projektet går ut på att undersöka världsmarknaden gällande tändsystem för sprängarbeten och säkerhetsapplikationer. Följande frågeställningar ska belysas:
Vilka produkter finns?
Vilka är tillverkarna?
Vilka godkännandesystem finns och vilka godkännande har de olika tillverkarna?
Vilka standarder eller andra krav skall uppfyllas?
Vilka instanser certifierar/godkänner produkterna?
Vilka är köparna/användarna av tändsystem för säkerhetsapplikationer?


Hemsida: http://www.sp.se
Hemsida för sprängkapselsystem: http://www.sp.se/electronics/services/detonators/eng/


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.