Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2003-06-10

Internaktiv e-handels applikation (Ljusdal 12)

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Ni ska utveckla ett web-interface baserat på en Oracle databas. Applikationen ska vara ett skyltfönster mot marknaden gällande tips om behov av kompetensutveckling. Vidare ska tips kunna sorteras, läggas i en varukorg, information om köpta tips distribueras, etc., alltså en regelrätt e-handels lösning.Omfattning:10 p för 4-5 programvarutekniker

Bakgrund:

KompetensFakta AB i Ljusdal är ett företag som kartlägger och förmedlar det samlade utbildningsbehovet från Sveriges företag, myndigheter, och förvaltningar.
Informationen struktureras och distribueras idag individuellt och förhållandevis manuellt till alla utbildningsföretag som är intresserade av så kallade ¿teasers¿, dvs. tips om behov av kompetensutveckling. Dessa tips kan sedan beställas mail och fullständig information om behovet mailas tillbaka till den enskilda köparen. Hela denna process ska nu automatiseras via en regelrätt, interaktiv e-handels lösning.

Uppdragsbeskrivning:

I uppdraget ingår att skapa en interaktiv web-applikation baserad på information från en Oracle databas. Alla dataposter ska visas upp i datumordning på hemsidan. Kunden ska därefter kunna sortera fram tips ett eller flera ämnesområden och i kombination med ett eller flera län. Kunden ska vidare kunna välja teasers som läggs i en varukorg. Nya sökningar och val ska kunna läggas till varukorgen. Därefter ska kunden gå till ¿kassan¿, fylla i sitt kundnummer (om avtal finns) alternativt välja ¿ny kund¿ och då få upp ett formulär att fylla i sina kunduppgifter. Kunden ska kunna granska sina val, lägga till eller dra ifrån och därefter checka ut sin beställning. Kunden ska då kunna se sina avtalsfakta (om vart och hur tipsen levereras), aktuell reskontraställning och information om kommande faktura med ackumulerat belopp. Därefter ska köpet bekräftas varpå en utskrivbar bekräftelse ska visas. Kunden ska också kunna beställa rapporter över tidigare beställningar.

Uppdraget är som synes relativt komplext och i uppdraget ingår först givetvis att utforma en kravspecifikation och när denna är klar, granskad och godkänd av uppdragsgivaren ska en tidsberäkning göras och ifall projektets helhet inte kan rymmas inom uppdraget (~25 manveckor) ska eventuella avgränsningar fastslås, innan systemet börjar utvecklas.





  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB




Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.