Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2003-05-27

Påverkan på benvävnaden i alligatorer som exponerats för bekämpningsmedel

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Målsättning och Syfte
Projektet är en del av ett större projekt vars syften bland annat är att
· klarlägga verkningsmekanismer och identifiera markörer för olika typer av benvävnads-toxiska substanser, särskilt vad gäller komponenter i de receptormedierade signalvägarna och/eller komponenter som står under kontroll av dessa signalvägar.
· bidra till utvecklandet av metoder för att studera benvävnadstoxiska kemikalier.

Bakgrund
Alligatorer från Lake Apopka i Florida har genom utsläpp av bekämpningsmedel exponerats för bland annat DDT, dicofol och deras metaboliter. En rad förändringar bl.a. minskad testosteronhalt, minskad penislängd, och nedsatt kläckbarhet hos äggen (från 54 % 1983 till 4 % 1988), och har satts i samband med en kraftig nedgång av Alligator-populationen i Lake Apopka. De underliggande orsakerna bakom dessa förändringar misstänks vara initierade av exponeringen för endokrinstörande miljögifter, bland annat DDT och dess metaboliter redan i äggstadiet (Guillette, L. J., et al. 1996, Gen Comp. Endocrinol 101(1): p. 32-42).
Genom samarbete med prof. Guillette, University of Florida, kommer ben från ett mindre antal ej könsmogna, alligatorer från en tämligen opåverkad referenssjö - Lake Woodruff och ben från alligatorer från den kontaminerade sjön Lake Apopka att analyseras med avseende på bentäthet och benstyrka.

Metodik
Vi använder oss av datortomografisk metodik för analys av benvävnadens sammansättning samt elektromekanisk metodik för analys av benstyrkan. Om tiden medger kommer även analyser av vitamin D och markörer för benpåverkan i serum att utföras.

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.