Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2003-10-07

Databas för kundkommunikation (Ljusdal 11)

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Bakgrund:

P&D4U i Ljusdal har nyligen tagit över hanteringen av sin hemsida själv och vill nu öka funktionaliteten och speciellt vad gäller möjligheten av kunna ¿knyta kunderna närmare sig¿. Detta är tänkt att åstadkommas genom att kunderna via ett web-gränssnitt kan skriva in olika typer av förfrågningar och man ska också kunna registrera sig för att kontinuerligt få information från P&D4U.

Uppdragsbeskrivning:

Ni ska inventera de olika typer av förfrågningar som kunder kan tänkas ställa till P&D4U, inklusive ett alternativ där kunderna ska kunna registrera sig för att kontinuerligt få information från företaget. Förfrågningarna ska skrivas in i en databas via ett gränssnitt på P&D4Us hemsida. Databasen och gränssnittet mot Internet ska utvecklas.
Alla förfrågningar ska sedan kunna administreras via ett internt gränssnitt mot databasen. Det vill säga att även utskick av information till kunder ska kunna administreras direkt från systemet. Databasen ska utnyttjas som ett kundregister och adresserna för utskicket mixas ihop direkt från databasen med information från annat håll, typiskt i form av ett MS Office dokument. Andra möjligheter att informera kunderna, till via SMS, ska undersökas.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.