Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2003-02-28

Analys av inverkan av svetsreparationer på komplexa stålgjutgods m a p utmattningshållfasthet

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Bärande och arbetande strukturer i entreprenadfordon utgörs till största delen av svetsade stålkonstruktioner, därefter förekommer segjärn och stålgjutgods. De använda tillverkningsmetoderna ger upphov till höga anvisningsfaktorer, svetsdefekter, rotfel, gjutdefekter, kantsår från skärning, restspänningar m m. I samband med gjutning uppkommer defekter vilka ibland slipas bort och geometrien återställas genom svetsning. Kunskapen om utmattningsegenskaper av svetsförband är väl dokumenterad och ingår som en del i de system och programvaror som användes för dimensionering och kvalitetsstyrning. För gjutna material saknas i viss mån resultat varvid det finns en viss osäkerhet vilken har resulterat i att svetsreparationer inte tillåts inom vissa högt påkända områden inom olika företag. För att öka förståelsen och ta fram underlag för kvalitetsinstruktioner för svetslagning av stålgjutgods planeras detta examensarbete och arbetet beräknas innehålla bl. a följande moment:

 Inventering över aktuella tillverkningsinstruktioner
 Inventering av och val av några typiska reparationsfall
 Framtagning av provobjekt för svetslagning och utmattningsprov
 Framtagning av FE-modell för detta prov
 Prediktering av livslängd vid olika reparationsfall
 Utmattningsprov
 Framtagning av rekommendationer

Arbetet ingår som en del av ett stort Nordiskt gjutprojekt med titeln: GJUTDESIGN-2005 - Design, Kvalitet och NDT för gjutna utmattningsbelastade komponenter i vilket ca 20
Nordiska företag, universitet och organisationer deltar. Examensarbetet utföres inom Volvo Wheel Loaders utvecklingsavdelning i Eskilstuna i samarbete med övriga Volvo CE-företag och gjuterier. Förkunskaper i utmattning, linjär brottmekanik och FEA, förutsätts.

Information kan lämnas av Stefan Forsberg 016 151158 [email protected] eller jack Samuelsson 016 151061 [email protected]


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.