Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2003-04-04

Intrum Justitia Sverige AB önskar genomföra en marknadsundersökning inom outsourcing av ekonomitjänster

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Intrum Justitia är marknadsledande i Sverige och Europa inom området kundfordringshantering. Koncernen omsätter ca 2,3 miljarder kronor och har över 2 600 anställda i 21 europeiska länder. Företaget grundades 1923 i Sverige och är börsnoterat på Stockholmsbörsens O-lista.
Intrum Justitia Sverige AB har idag 360 medarbetare med kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö, Halmstad och Sundsvall. Vi erbjuder ett brett utbud av tjänster för hantering av företags- och konsumentfordringar.
Information om koncernen Intrum Justitia och vår aktieutveckling får du på www.intrum.com mer om Intrum Justitia Sverige AB finns på www.intrum.se

Beskrivning av projektet.
Intrum Justitia är verksamt i Europa inom området kundfodringshantering Receivables Management Services. I mångas medvetande är Intrum Justitia fortfarande Inkassobolaget. Något som alltså inte stämmer med de tjänster som företaget idag utvecklar och levererar. Intrum Justitia vill ändra på detta och förmedla en bild som gör koncernen rättvis på dess olika marknader. Vår verksamhet har nu allt mer inriktad sig på att arbeta närmare företagen och tidigare i processen hos företaget - att få betalt - för sina kundkrediter. Detta innebär att vi idag har tjänster såsom kreditupplysningar, kreditbeslut och faktureringstjänster.

Då denna outsourcing's-processen är ny både hos kundföretagen samt för våra konkurrenter saknar vi idag en övergripande konkurrentanalys samt marknadsöversikt.

Examensarbetet/Uppsatsskrivandet består i att i samarbete med företagsledningen i Intrum Justitia Sverige AB och vår informationsansvarig i koncernen ta fram en affärs- och marknadsplan med inriktning på den svenska marknaden inom de framtida ut-kontrakterade (utsourcade) tjänsterna.
Arbetet omfattar kundnytta, inköpsbeslut, prissättning, kartläggning av konkurrerande företag, försäljningsorganisation och marknadsföring.

Det praktiska arbetet förväntas ta mellan 3-10 veckor. Arbetet kan eventuellt inkluderas i ett större examensarbete som då skall analysera utvecklingen i hela Europa, men er tidsplanen kommer att styra projektets inriktning.

Arbetsupplägg
1. Analys av marknad, produkt och konkurrenter.
2. Analys av kanaler och marknadsföring.
3. Dokumentation.
4. Presentation och dokumentation.
5. Era rekommendationer om en eventuell utökning och breddning av arbetet.

Vårt kontor ligger i Sickla straxt utan för Stockholm.
Ni kan välja att arbeta hos oss eller i era egna lokaler.  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.