Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2003-02-25

Hjul- och rälsslitage

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Detta examensarbete utförs vid banavdelningen inom SL Infrateknik.

Handledare är Faegh Adelpour, 08-686 38 03

Bakgrund
Hjul- och rälsslitage orsakar stora kostnader för SL i form av investeringar, reinvesteringar, underhåll och i värsta fall inställd trafik. Under 1997 hade SL problem med en ¿slitageepidemi¿ på hjul och räls. Slitageepidemin drabbade vissa delar av tunnelbanesystemet, där både hjul och rälser nöttes svårt under en veckas period.

Projektmål
Målet med projektet är att öka kunskaperna om samverkan mellan hjul och räls och utföra beräkningar för optimering av hjulprofil respektive rälsprofil. Efter genomförd datainsamling ingår det i arbetet att ta fram förslag till åtgärder för att minimera eventuella problem i framtiden.

Projektets omfattning och genomförande
Examensarbetet ska omfatta 20 veckors heltidsarbete vid SL Infrateknik och KTH järnvägsteknik med handledning. I projektet ingår att göra kontaktberäkningar samt gångdynamiska simuleringar för att prediktera slitage som funktion av olika variabler. Arbetet bör samordnas med SAMBA-projektet (samverkan fordon-bana) vid KTH.

Ämnesområdet ligger främst inom maskinteknik/mekanik men även väg och vatten kan komma i fråga. SL Infrateknik deltar i internationella samarbetsorgan varvid vissa delar av rapporten kan komma att skrivas på engelska. Huvudspråket för rapporten är dock svenska.

Implementering
Strävan är att resultaten ska implementeras i SL Infratekniks verksamhet och organisation. Arbetet ska presenteras i en skriftlig rapport men även muntligt inom SL Infrateknik.

Mer information och regler om hur du ansöker finns på http://www.sl.se

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.