Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2003-01-05

Nytt produktionsadministrativt system

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Detta examensarbete utförs vid driftavdelningen inom SL Infrateknik.

Handledare är Anders Lundgren 08-686 15 37.

Bakgrund
Inom en snar framtid behöver SL byta ut sitt nuvarande materialredovisningssystem som varit i drift sedan 1989. I samband med att ett nytt system införs behövs en studie genomföras av administrationen som sker inom SL Infrateknik gällande anläggningar och dess underhåll.

Projektmål
Målet är att kartlägga och redovisa en samlad översikt av de manuella och elektroniska system som används inom SL Infrateknik för att klara administrationen av anläggningar, underhållsplanering, ekonomisk uppföljning, entreprenörer, material, spårtransporter, tillgänglighet i spår och tillsyn vid arbeten. I arbetet ingår även att lämna förslag och förbättringar som kan genomföras inom SL Infrateknik rörande logistik.
Projektets omfattning och genomförande

Arbetet kommer att ske via bland annat intervjuer, studiebesök och läsning av dokument för att identifiera de processer som sker inom företaget. Eftersom arbetet berör hela företaget kommer det att finnas resurspersoner som är studenten behjälplig med att samla in informationen.

Examensarbetet är en 20 poänguppsats som motsvarar 20 veckors heltidsarbete.

Implementering
Examensarbetet kommer att ligga till grund i det fortsatta arbetet med att införa ETT system för produktionsadministration inom SL Infrateknik.

Arbetet ska presenteras i en skriftlig rapport, men även muntligt inom företaget.

Mer information och regler om hur du ansöker finns på http://www.sl.se


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.