Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2003-12-09

Branschanalys/marknadsanalys

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Elos AB bildades i december år 2000 genom att Industri AB Elos i Timmersdala, Töreboda Finmekaniska och Precisionsmekanik i Årjäng fördes samman till en stark finmekanisk enhet.

Det nya Elos AB är verksamt inom tre affärsområden - Medical, Telecom och Parts. Tillsammans med Fixturlaser och FerroCon AB bildar ELOS affärsområde Verkstad/Teknik inom Westergyllenkoncernen.

Westergyllen är börsnoterade på OM Stockholmsbörsens O-lista sedan 1989. Koncernen omsatte 1,400 Mkr och sysselsatte cirka 740 medarbetare under år 2001.

Examensarbetet handlar om att göra en marknadsanalys i Årjängs-området och delvis i Norge.

Elos betalar alla omkostnader.

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.